Ochrana osobních údajů

Fashion4VIP se zavazuje k ochraně Vašeho soukromí a poskytování bezpečného internetového nákupu všem uživatelům. Toto prohlášení se vztahuje na informace získané prostřednictvím našich webových stránek, včetně všech pomocných stránek (Guide-Sites) a řídí se podle něj sběr a použití webových dat. Přečtěte si prosím celé naše prohlášení o ochraně osobních údajů níže, a kontaktujte nás v případě jakýchkoli dotazů.

Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme o Vás informace potřebné k vyřízení objednávky, a poskytnutí co nejefektivnější, a nejdokonalejší služby. Shromažďujeme osobní údaje jako jména, e-mailové adresy a demografické informace, jako pohlaví či poštovní směrovací číslo. Můžeme také získat Vaši IP adresu, název přístupové domény, přístupové časy a adresy webových stránek, ze kterých jste nás navštívili. Tyto informace jsou shromažďovány jak během registrace na stránce, tak během odpovědi na specifické požadavky, např. zasílání newsletteru. Informace shromážděny na Fashion4VIP budou zpřístupněny webovým stránkám v rámci sítě stránek Fashion4VIP.

K čemu budou data použita?

Používáme osobní údaje, abychom mohli našim zákazníkům zobrazit obsah podle jejich preferencí, zasílat newslettery, informační e-maily, doplňky, propagační materiály, průzkumy a další data. Je kdykoli možné příjem těchto informací zrušit. Používáme sebraná data také k posuzování a spravování našich služeb, k reagování na případné problémy a k pozorování uživatelských trendů, k určení, která část našich služeb je nejpopulárnější.
Ponecháváme si právo poskytnout bez upozornění či žádosti o souhlas jakékekoli informace potřebné dle zákona, vyhlášky nebo právního nařízení, k vyšetření zákaznických stížností či možných porušení zákona, k ochraně integrity naší sítě a našeho majetku, k ochraně našich návštěvníků a dalších, k plnění Vašich požadavků či ke spolupráci v právním vyšetřování.

COOKIES

Portál Fashion4VIP používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které identifikují Váš počítač na našem serveru. Tyto cookies nám žádným způsobem neumožňují přístup do vašeho počítače a nejsou v nich uloženy žádné informace vztahující se k Vám nebo Vašim kreditním kartám. Jsou používány ke sledování času a navštívených oblastí našich webových stránek, což nám poskytuje užitečné informace pro zpřístupnění stránek více uživatelům. Cookies nám také pomáhají zlepšit kvalitu našich služeb.

Jak shromážděné informace používáme?

Používáme Vaše osobní údaje, abychom Vám poskytli informace a obsah, který žádáte. Nebudeme Vám zasílat žádný marketingový materiál, pokud jste o to prostřednictvím těchto webových stránek nepožádali.
Shromážděné informace používáme, abychom lépe porozuměli Vašemu užívání stránek a ke zlepšení Vašeho požitku a zkušenosti s našim portálem. Například tyto informace můžeme použít ke zlepšení designu a obsahu našich webových stránek, nebo k analýze služeb, které nabízíme.
Naši zaměstnanci, agenti a smluvní partneři, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, jsou zavázáni chránit Vaše osobní údaje v souladu s tímto prohlášením.
Můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům, pokud budeme právně povinni ke spolupráci v policejním vyšetřování, či jiném právním procesu, k ochraně proti zneužití nebo neautorizovanému používání těchto webových stránek, k omezení naší právní zodpovědnosti a ochraně našich práv, či k ochraně práv a bezpečnosti návštěvníků těchto webových stránek nebo veřejnosti. V těchto případech jsou informace poskytnuty pouze pro tyto účely.
Nebudeme Vaše osobní údaje sdílet způsobem nesouvisejícím s výše popsaným, aniž bychom Vám poskytli možnost vyjádřit nesouhlas či takové použití zakázat.

Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům, nebo upravit své osobní údaje?

Pokud navštívíte tyto webové stránky a dobrovolně poskytnete své osobní údaje, můžete je kdykoli upravit, aktualizovat či vymazat. Měli byste však vědět, že není ve všech případech možné informace v naší databázi kompletně upravit, či vymazat. Například po provedené a zaplacené objednávce, kdy byla platba provedena bankovním převodem. Tyto data jsou vázána k našemu bankovnímu účtu, a disponuje jím přímo banka.

Bezpečnost dat

Zaměstnanci Fashion4VIP jsou si díky soustavnému tréninku vědomi chránit soukromí této stránky. Omezujeme přístup k soukromým a důvěrným datům jen těm zaměstnancům, kteří to skutečně potřebují. K udržení úrovně bezpečnosti pravidelně provádíme jak interní tak externí kontroly našich bezpečnostních opatření a postupů.
Neukládáme detaily Vašich kreditních karet, proto je třeba je zadat při každé nové objednávce. Tato informace platí pro tu část naší vnitropodnikové sítě, kde zákazníkům platbu kreditní kartou umožňujeme.

Prohlášení

Tato webová stránka je sestavena internetovým prodejcem Fashion4VIP. Zaměřuje se na poskytování přesných informací a vkládá do toho mnoho úsilí, naši publikovatelé však nemohou přijmout žádnou zodpovědnost, co se týče chyb či chybějících informací na webu, nebo jeho podstránkách.
Nejsme zodpovědní za přístupnost těchto webových stránek.

Máte-li dotazy či návrhy k našemu prohlášení, kontaktujte nás, prosím, na této e-mailové adrese: informace@fashion4vip.net